Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğünce, Fahri Av Müfettişi olmak isteyen ve uygun görülen adaylar için Fahri Av Müfettişliği Eğitimi düzenlendi.

Eğitimde şu konular ele alındı:”4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik, 2023-2024 Av Dönemi MAK Kararı, İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri, Halkla İlişkilerin Tanımı ve Kavramsal Analizi ve Etkili İletişim”

Ayrıca, av müfettişi olmak isteyen adaylara, bu konular hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldı. Eğitim süreci boyunca, adaylar 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun yanı sıra, Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik hakkında da ayrıntılı bilgi edinme fırsatı buldular. Aynı zamanda, 2023-2024 Av Dönemi MAK Kararı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri de ele alındı. Bununla birlikte, eğitim sürecinde, halkla ilişkilerin tanımı ve kavramsal analizi ile etkili iletişim konuları da detaylı bir şekilde incelendi. Bu sayede, adaylar hem teorik bilgilerini güçlendirdiler hem de pratik becerilerini geliştirdiler.