Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, binasının riskli olduğunu düşünen herkesin, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanuna göre riskli yapı tespiti yaptırabileceklerini kaydetti. Bu konuda apartmanda karar alınmasına, genel kurul toplanmasına gerek olmadığı belirten Aktürk, şu bilgilendirmede bulundu: “Binasını riskli yapı yaptırmak için, riskli yapı tespiti yaptırmak isteyenleri kimse engelleyemez. Hiç kimse riskli yapı tespiti için gelen lisanslı kuruluşa kapısını açmama hareketinde bulunamaz. Riskli yapı tespitini engelleyenler suç işlemiş sayılırlar. Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenlerin eylemi, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesinde belirtilen; “Kamu Görevlisine Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçuna karşılık gelmektedir. 1 kişi, hissesi ne olursa olsun binasından karot aldırabilir. Riskli yapı tespiti yapıldıktan, itirazlı/itirazsız kesinleştikten sonra bina için 2 adet yol vardır; Bina yıkılacak yada güçlendirilecektir. Binanın yıkımı için gerekli olan oran, arsa payının 2/3’ü yani %66,7’dir. Bu konuda toplantı zorunluluğu yoktur. 2/3 ile yıkılıp yeniden yapılması kararına katılmayan, 1/3’e ihtarname gönderilir; 15 gün süre verilir ve karara katılması istenilir eğer bu süre içinde karara katılmazsa 15. günden sonra payı açık arttırma ile satılır. Hiç kimse size aman imzalama derse inanmayın eviniz satılır. Binayı yıkmak yerine güçlendirmek isteyenler için ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 19/2 maddesi gereğince, bağımsız bölüm sayısının 4/5 çoğunluğu ile karar alınmak zorundadır. Güçlendirme kararı için toplantı yapmak zorunludur. Karar alınmış ise belediye güçlendirme ruhsatını vermek zorundadır. Güçlendirme kararına katılmayan malik için, Kat Mülkiyeti Kanununa göre ödemesi gereken bedele her ay %5 yıllık %60 yasal faiz uygulanır. Yani 100 bin TL ödeyip güçlendirme yapabilecekken, bu karara muhalif olduğunuz için 160 bin TL ve avukatlık ücreti masrafları ödemek zorunda kalabilirsiniz. Güçlendirme yapabilmek için; a) Riskli yapı kesinleşmeli, b)Kat malikleri toplantıya çağrılmalı ve 4/5 ile karar alınmalı, c) Teknik rapor ile güçlendirmenin mümkün olduğu anlaşılmalı, d) Belediyeye başvurulmalıdır. Belediye, bu süreci tamamlamış bir apartmanı reddedemez. Binasını yıkıp yeniden yaptırmak isteyenler, 2/3 arsa payı çoğunluğu kararı ile; isterlerse kat karşılığı isterler ise bedel karşılığı inşaat yaptırabilirler. Bedel karşılığı inşaatta 600 bin TL ve 5 daireye kadar konutlarda %6 ve işyerlerinde %4,5 faizi devlet sizin adınıza ödüyor. Güçlendirme yapmak isteyenler için ise; 240 bin TL güçlendirme kredisini, %6 faizi devletin sizin adınıza ödemesi kaydıyla, alabilirsiniz. Kredi faiz desteği, bakanlığın anlaşma yaptığı bankalar tarafından kredinin kullanılması ile mümkündür. Kira yardımı alabilmek için mevcut adresten taşınılmış olması veya binanın yıkılması tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurmuş olması şarttır. Kiracılarda kira yardımı talebinde bulunabilir.”

Editör: Haber Merkezi