Siemens 2024 yılı ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde şirket geliri 19.2 milyar euro olarak gerçekleşti. Aynı dönemde siparişler ise 20.5 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Siemens, 2023 yılının ikinci çeyreğinde önemli bir mali performansa imza attı. Özellikle endüstriyel yazılım iş kolu, yarı iletken sanayiindeki yoğun taleple birlikte güçlü bir büyüme kaydetti. Müşterilerin veri merkezi talepleri de oldukça ivme kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Dijital Endüstriler iş kolunda kısa döngülü proseslere yönelik otomasyona talebin özellikle Çin ve Avrupa’daki durgun seyri, Akıllı Altyapılar ve Ulaşım iş kollarındaki kayda değer gelir artışıyla dengelendi. Şirket, ayrıca Innomotics’in 3,5 milyar euro karşılığında KPS Capital Partners’a satılmasıyla birlikte portföy konsolidasyonu noktasında önemli bir adım attı. Şirketin ikinci çeyrek performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Siemens AG Başkanı ve CEO’su Roland Busch, “Yılın ikinci çeyreğinde de özellikle veri merkezi ve yarı iletken sektörlerinde dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe yönelik yoğun talebin olumlu etkilerini görmeye devam ettik. Şirketimiz; Akıllı Altyapılar ve Ulaşım iş kollarının yanı sıra endüstriyel yazılım alanında güçlü gelir performansı kaydederek dayanıklılığını ispatladı. Bu alanlarda elde edilen başarılar, Dijital Endüstriler’in otomasyon iş kolundaki durağan talebi neredeyse tamamen dengeledi. Doğru strateji, doğru teknolojiler ve doğru ekiple kârlı büyümemizi sürdürüyoruz” dedi. Siemens AG Finans Direktörü Ralf P. Thomas ise “Innomotics ile portföyümüzü optimize etme yolunda önemli bir adım daha attık. Mali yılın ilk yarısındaki güçlü performansımız, son not artırımımıza da yansıyan sağlam bilançomuz ve rekor seviyedeki bakiye siparişlerimizle lider bir teknoloji şirketi olarak geleceğe güvenle bakıyoruz. 2024 mali yılına ilişkin beklentilerimizi koruyoruz” şeklinde konuştu.

Bakiye satışlar rekor kırdı

Yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 19.2 milyar euro toplam gelir elde etti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermedi. Böylece şirketin güçlü mali yapısını bu yıl da korumuş oldu. Siemens’in toplam sipariş gelirleri ise 2023 yılında 23.6 milyar euro iken, 2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 12 gerileyerek 20.5 milyar euro olarak gerçekleşti. Gerileme ağırlıklı olarak 2023 yılının ikinci çeyreğinde ulaşım iş kolunda alınan büyük siparişlerle hacmin artmasından kaynaklandı. Sipariş-satış oranı ise 1,07 gibi etkileyici bir seviyeye ulaştı. Şirket yıllık bazda değerlendirildiğinde ise; 114 milyar euroluk bakiye siparişlerle bir kez daha rekor kırarak büyüme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Şirketin endüstriyel iş kolu kârı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 2.6 milyar euro iken, 2024 ‘ün ikinci çeyreğinde 2,5 milyar euro olarak gerçekleşti. Şirketin kâr marjı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti. Net gelir, Siemens’in Siemens Energy AG’deki hisselerinin değer düşüklüğünün iptali nedeniyle 1,6 milyar euroluk vergiden muaf kazancın etkisiyle 2023 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 3,6 milyar eurodan 2,2 milyar euroya geriledi. 2023 yılının ikinci çeyreğinde 4,57 euro olarak kaydedilen satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç (PPA öncesi EPS), 2,73 euro olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ulaşılan rakamın 2,01 euroluk kısmı değer düşüklüğü iptalinden kaynaklanmıştı. Şirketin grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı 1,3 milyar euro seviyesine ulaştı. Serbest nakit akışındaki düşüşün başlıca nedenini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 2,7 milyar euro seviyesinde serbest nakit akışı kaydeden Endüstriyel iş kolunun bu yılın aynı döneminde 2,1 milyar euro seviyesinde serbest nakit akışı kaydetmesi oluşturdu.

Akıllı Altyapılar ve Ulaşım’ın net gelir arttı

Şirketin Dijital Endüstriler iş kolunda sipariş alımı, özellikle Çin’deki müşteriler ve distribütörlerde stok seviyelerinin yüksek seyretmeyi sürdürmesi nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 4,3 milyar euroya geriledi. Öte yandan, ABD’deki elektronik tasarım otomasyonu (EDA) faaliyetlerinin belirgin etkisiyle yazılım iş kolunda alınan siparişlerin sayısı arttı. Bu gelir bir önceki yıla göre yüzde 11 azalarak 4,5 milyar euroya gerilerken, yazılım iş kolunda (özellikle EDA alanında) kaydedilen yüksek gelir, otomasyon sektöründeki kâr marjı yüksekliği nedeniyle seyrini dengeledi. Bu alanda şirket kârı yüzde 41 düşüşle 741 milyar euro olarak kaydedilirken, kâr marjı yüzde 16,5 olarak gerçekleşti. Gelirdeki gerilemeye bağlı olarak azalan kapasite kullanımının ve otomasyon iş kollarındaki ürün karmasının görece daha düşük getirili olmasının etkisiyle kâr ve kârlılık azaldı. Akıllı Altyapılar iş kolundaki siparişler, tüm alt iş kollarının büyümeye katkı sunmasıyla birlikte karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artarak 6,1 milyar euro değere ulaştı. Böylece, Akıllı Altyapılar iş kolu ilk kez tek bir çeyrekte 6 milyar euroyu aşan değerde sipariş alarak çeyrek rekoru kırdı. Coğrafi bazda büyüme noktasında elektrikli ürünler ve elektrifikasyon iş kollarının veri merkezi operatörleriyle çok sayıda sözleşme imzaladığı ABD başı çekti. Tüm alt iş kolları bir önceki yıla göre toplam yüzde 6 artışla 5,1 milyar euroya ulaşan gelir artışı sağladı. En güçlü büyüme, kayda değer bakiye siparişlerin başarıyla tamamlandığı elektrifikasyon iş kolundan geldi. Büyümeye bölgesel bazda en büyük katkıyı ABD yaptı. Kâr yüzde 10 artarak 854 milyon euroya ulaştı. 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 15,9 olarak kaydedilen kâr marjı ise yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

Büyümede ABD pazarı ilk sırada yer aldı

Ulaşım iş kolunda tüm alt iş kollarında büyüme bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 2,8 milyar euro olarak gerçekleşti. Ancak alınan siparişlerin değeri karşılaştırılabilir bazda yüzde 49 gerileyerek 3,2 milyar euro olarak kaydedildi. Alınan siparişler arasında ABD’de hafif raylı sistemlere yönelik 0,4 milyar euroluk bir sözleşme ve Avrupa’da lokomotiflere yönelik birkaç büyük sipariş yer aldı. 2023 yılının ikinci çeyreğinde Hindistan’da lokomotif ve lokomotif bakımına yönelik 2,9 milyar euroluk bir sipariş de dahil olmak üzere, önemli siparişlerde keskin bir artış yaşanmıştı. 2024 yılının ikinci çeyreğinde kâr ve kârlılık, daha yüksek gelir ve güçlü proje uygulamaları sayesinde neredeyse tüm alt iş kollarında artış gösterdi. Toplam kâr toplamı 237 milyon euro olarak gerçekleşti. Kâr marjı, kâr ve kârlılığın Rusya’ya ilişkin süregelen koşulların etkisiyle yüzde 9,2 olarak kaydedildiği 2023 yılının ikinci çeyreğine kıyasla gerileyerek yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.

Grup düzeyinde beklenti korunuyor

Şirket, 2024 mali yılı beklentilerini koruyor. Jeopolitik gerilimlerin daha fazla tırmanmayacağı varsayımıyla hareket eden şirket, bu koşullar altında Endüstriyel iş kolunun kârlı büyümesini sürdürmesi bekliyor. Şirket, kur çevrimi ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 4 ila yüzde 8 aralığında karşılaştırılabilir gelir büyümesi ve 1’in üzerinde bir sipariş-satış oranına ulaşma beklentisini sürdürdüğünü açıkladı. Önceki varsayımların aksine, Dijital Endüstriler’in otomasyon iş kollarının müşterilerinin stok eritme sürecinin, özellikle Çin’de takvim yılının ikinci yarısına kadar devam etmesi muhtemel gözüküyor. Dijital Endüstriler, 2024 mali yılının ikinci yarısında otomasyon iş kollarında talebin mali yılın ilk yarısına kıyasla artacağını varsayıyor ve yazılım iş kolunda önemli sözleşmeler imzalanacağını tahmin ediyor. Bu bağlamda, Dijital Endüstriler 2024 mali yılı için karşılaştırılabilir gelirin bir önceki yılın eksi yüzde 8 ila eksi yüzde 4 altında gerçekleşmesini (önceki beklenti yüzde 0 ila artı yüzde 3) ve kâr marjının yüzde 18 ila yüzde 21 olarak kaydedilmesini (önceki beklenti yüzde 20 ila yüzde 23) bekliyor. Ayrıca, Akıllı Altyapılar satışlarında 2024 yılının tamamında yüzde 8 ila yüzde 10 arasında büyüme beklentisi bulunuyor. Şirket ayrıca Ulaşım tarafında, 2024 yılının tamamında yüzde 8 ile yüzde 11 arasında büyüme ve yüzde 8 ila yüzde 10 arasında kar marjı artışı bekliyor. Şirket, Endüstriyel iş kolundaki kârlı büyümenin, 2024 yılının ilk çeyreğinde hisse başı 0,61 euro artı getiri sağlayan Siemens Energy yatırımı hariç olmak üzere, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi net gelirden elde edilen hisse başına temel kazancı (PPA öncesi EPS) 2024 mali yılında 10,40 euro ila 11,00 euro aralığına yükseltmesi beklentisini koruyor. Özkaynak yöntemi muhasebesinin 2024 mali yılının ilk çeyreğinde sona ermesiyle birlikte, Siemens Energy yatırımının EPS üzerinde etkili olmaya devam etmesi beklenmiyor. 2023 mali yılında Siemens Energy yatırımı hariç PPA öncesi EPS 9,93 euro olarak kaydedilmişti.

Kaynak: iha