Bu yıl Bayburt Üniversitesi tarafından yurt dışında ilk defa gerçekleştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı’nın (TYS) ilk ateşi Odlar Yurdu Azerbaycan’da yakıldı.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Odlar Yurdu Üniversitesinde gerçekleştirildi. Azerbaycan’da yoğun ilgi gören TYS’ye katılmak için gelen öğrenciler, üniversite binası önünde büyük bir kalabalık oluşturdu. Öğrencilerin dil yeterliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yapılan sınav, üç oturumda tamamlandı. Başarılı olan adaylara çeşitli düzeylerde “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilecek olan sınavın ilk oturumunda katılımcıların okuma ve dinleme becerileri, ikinci oturumunda yazma becerileri, son oturumunda ise konuşma becerileri ölçüldü.

Ülkemizin ve Bayburt Üniversitesinin yurt dışına açılan kapısı konumundaki “BAYÜTÖMER”in daha çok öğrenciye ulaşmak ve dünyanın en eski dillerinden biri olan Türkçenin uluslararası düzeyde yayılmasını sağlamak adına gerçekleştirdiği sınav, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sedat Maden ve TYS komisyon üyelerinin katılımıyla koordine edildi.

Kaynak: iha