Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi “İdareciler Günü” vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Mülki idare sisteminin temel felsefesini oluşturan “Halka hizmetin Hakk’a hizmet” şiarını benimsemiş; adaleti, doğruluğu, hakkaniyeti ilke edinerek şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde aziz milletimize canla başla hizmet eden tüm mülki idare amirlerini; hürmetle, muhabbetle selamladığını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, “ Köklü bir devlet anlayışını ihtiva eden tarihimiz, en eski Türk devleti olan Hunlar’dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kadar devlet kurma geleneği açısından çok zengin bir kültüre sahiptir. Bu bakımdan medeniyetimizin yüce serüveninde farklı yönetim yapıları benimsenmiş olsa da merkeze bağlı çeşitli idare birimlerinin şekillendiğini görmekteyiz. Medeniyetimize iki köklü Türk devleti olarak can veren Selçuklular ve Osmanlılar, özellikle geniş alanlara yayılmalarının bir sonucu olarak, taşra yapılanmalarında farklı idare şekilleri ile uzun yıllar varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Osmanlı Cihan Devleti’nin son yüzyılında merkezileşmeyi odaklayan yeni yönetim birimlerinin benimsenmesi merkezi ve üniter bir devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz tarafından çeşitli farklılıklarla devralınmıştır. Geçmişten günümüze mülki idare amirlerimiz, memleketin her köşesinde kendilerine tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olmuşlar, devleti temsil etme pâyesinin bilinciyle birbirinden kıymetli çok önemli hizmetlere imza atmışlardır. Nitekim Osmanlı Sadrazamı ve Dâhiliye Nâzırı Talat Paşa, I. Dünya Savaşı sırasındaki Şark vilayetleri seyahatinde, “Her tarafı harabezâr olan memleketin her neresinde bir eser-i ümrân ve terakki gördümse, bunların bir vali ve kaymakamın himmet ve gayreti neticesinde olduğunu öğrendim.” sözleri etkin bir mülki idarenin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.” şeklinde konuştu.

Milli Mücadele döneminde üstün çabalar gösteren mülki idare amirleri, en umumi mazhariyetleri üstlendiğini hatırlatan Vali Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti, “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’da ilk olarak Vali Münir Bey ve Mazhar Müfit Bey’le temas etmesi, Erzurum Kongresi’nin toplanması için yürütülen çalışmalarda ve Heyet-i Temsiliye üyeleri arasında eski valilerin bulunması bu çabaların en kıymetli örneklerindendir. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi “Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur.” düsturuyla Türk devlet geleneğinin bilgi ve tecrübe birikimini modern yönetim anlayışının gerekleriyle birleştirerek hizmetlerine devam etmekte olan mülki idare amirlerimiz, kadim medeniyetimizdeki güzel örneklerin izinden gitmektedir. Günümüzde kamu hizmetlerinin çeşitlenmesiyle sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda müreffeh bir ülke olma yolunda devletin ve hükümetin sağladığı imkânları milletin hizmetine sunmak; halkımızın istek, ihtiyaç ve müracaatlarını devlet adına süratli, verimli ve etkin bir hizmet anlayışı ile karşılamak açısından idarecilere çok önemli görevler düşmektedir. Birbirinden önemli görev ve sorumlulukları üstlenen mülki idare amirlerimiz için devletimizin varlığını, bir babanın evladına gösterdiği şefkat misali vatandaşa hissettirmek başarının en önemli pusulası olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için mülki idare amirlerimizin, Türkiye Yüzyılı vizyonunda en önemli vazifeleri üstleneceklerine ve görevlerini hakkıyla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için hizmet eden tüm mülki idare amirlerimizin “10 Ocak İdareciler Günü”nü kutluyor, mensuplarımıza çalışmalarında başarılar temenni ediyorum."