Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 11,3, daire sayısı yüzde 2,1 ve yüzölçümü yüzde 7,1 azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin yapı izin istatistikleri açıklandı. Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 48 milyon metrekaresi iken; bunun 26,4 milyon metrekaresi konut, 11,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 10,0 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Toplam yüzölçümün yüzde 56,3’ü konut alanı olarak gerçekleşti En yüksek yüz ölçüm payı yüzde 68,4 ile iki ve daha fazla daireli binalarda Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 32,8 milyon metrekaresi ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekaresi ile bir daireli binalar izledi. En yüksek yüz ölçüm payı yüzde 68,4 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 6,6 azaldı Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 3,9, daire sayısı yüzde 9 ve yüzölçümü yüzde 6,6 azaldı. Toplam yüzölçümün yüzde 56,3’ü konut alanı Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,4 milyon metrekaresi iken; bunun 22,2 milyon metrekaresi konut, 9,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Toplam yüzölçümün yüzde 56,3’ü konut alanı olarak gerçekleşti. En yüksek yüz ölçüm payı yüzde 70,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 27,9 milyon metrekaresi ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon metrekaresi ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. En yüksek yüzölçüm payı yüzde 70,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.