Bebeklikten ergenliğe standart hizmetin sunumu amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri geliştirildi.

Hizmet İçi Eğitim kapsamında Erzincan’da 75 Aile Hekimi ve 75 Aile Sağlığı Çalışanına “Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri Eğitimi” verildi.

Eğitime Dr. Öğrt. Üy. Ersan GÜRSOY ve “Ulusal Görme Tarama Programı Eğitimi” Uzm. Dr. Ahmet Mehmet SOMUNCU konuşmacı olarak.

Doğumdan itibaren bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca geçen sürede sağlık hizmetlerinden faydalanmak, sağlık hizmetlerine erişebilirlik, hizmetlerin kalitesi ve bu hizmetlerin sunumunda aynı ölçülere uyulması bebek ve çocuk ölümlerini önlemenin yanı sıra bebeklerin sağlıklı gelişimini sağlamada ve sağlıklı bir toplum yapılanmasında son derece önem taşıyor.

Editör: Semih PEKER