Erzincan ilinde oluşturulması planlanan “Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi” ile ilgili valilikten açıklama geldi.

Valilik, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Erzincan Valiliğimizin koordinasyonunda Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından ilimizde oluşturulması planlanan “Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi” ile ilgili olarak vatandaşlarımızı doğru bilgilendirme açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Öncelikle  ifade  etmek  gerekirse  yürütülen  tüm  bu  süreçlerde  tek  amaç  “Toplu Sera  Bölgesi” oluşturma  yoluyla  Erzincan  ilimizin  tarımsal  ekonomisine  ve istihdamına katkı sağlamaktır. Mevcut durumda Erzincan ilimiz yaklaşık 600 dekar sera varlığına sahip olup bu miktar ile Doğu Anadolu Bölgesi ve çevre iller baz alındığında 2. sırada yer almaktadır. Bu açıklamada da detayı verilecek bu proje kapsamında yaklaşık 350 dekar sera bölgesi oluşturulacak olup; 600 dekarlık mevcut sera varlığımız göz önüne alındığında ilimizin sera varlığı tek kalemde %50’den fazla artarak 950 dekara çıkacaktır. Temel gayemiz Erzincan ilimizi bulunduğu bölgenin sera üssü yapmaktır.

Bahse  konu  proje  alanına  yönelik  olarak  271  dekar  alanda  Erzincan  İl  Özel  İdaresi,  yine  aynı  alanda  bulunan  meralardan  232  dekar  alanda  Erzincan  Belediye Başkanlığı “Kontrollü Örtü Altı Tarım (sera)” uygulaması amacıyla tahsis amacı değişikliği talep edilmiştir.

Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediye Başkanlığı’nın “sera-kontrollü örtü altı tarım yapımı” amacıyla yapılan başvurularına istinaden izlenecek yol ve yöntemler 4342 Sayılı Mera Kanunu ve buna bağlı çıkarılan Mera Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür.

Bu doğrultuda Mera Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Erzincan İl Özel İdaresi temsilcisi, Erzincan Belediye Başkanlığı temsilcisi, Erzincan Milli Emlak Müdürlüğü temsilcisi, Erzincan Kadastro Müdürlüğü Temsilcisi, Devlet Su İşleri 82. Şube Müdürlüğü temsilcisi ve iki bilirkişiden oluşan Teknik İnceleme Ekibi tarafından tahsis amacı değişikliği konusunda 07.12.2023 tarihinde İnceleme Raporu hazırlanmış ve sonuç kısmında “tahsis amacı değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğu” belirtilmiştir. Bu işlemler yapılırken bahse  konu  meralar,  Erzincan  Merkez  Mimar  Sinan  Mahallesi  sınırları içerisinde yer aldığından dolayı bu mahalleye yönelik olarak gerekli görüşler alınmıştır.

Her iki kurumdan yapılan bu tahsis amacı değişikliği talebi mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Komisyonu’na iletilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirilmeler neticesinde bahse konu taleplerin Bakanlık Komisyonu tarafından uygun görüldüğü 12.02.2024 tarihli yazı ile bildirilmiştir.

Bu işlemler yapılırken her iki kurumdan mevzuat gereği alınması zorunlu olan “ot geliri bedeli” alınmıştır. Bu itibarla Erzincan İl Özel İdaresince 16.02.2024 tarihinde 907.910,64 TL ve Erzincan Belediye Başkanlığınca ise 20.02.2024 tarihinde 791.255,08 TL ot gelir bedeli tahsil edilerek Mera Gelir Hesabına aktarılmıştır. Diğer taraftan bahse konu alanlarda irtifak hakkı doğrultusunda alt kiracılara kiralama yapılacağından dolayı her iki kurum tarafından yıllık brüt kiranın %1’i oranında ayrıca Hazine’ye ödeme yapılacaktır.

Bu  kapsamda  Erzincan  İl  Özel  İdaresi’ne  tahsis  edilen  alan  22 parsele,  Erzincan Belediye Başkanlığı’na tahsis edilen alan ise 12 parsele bölünmüş; her kurum 20’şer  dekarlık  iki  adet  parseli  sera  olarak  kullanmak  maksadıyla  kendi  uhdesinde tutmuştur. Erzincan İl Özel İdaresi geri kalan 20 adet parseli 06.05.2024 tarihinde açık  ihale  yoluyla  alt  kullanıcılara  kiralamıştır.  İhale  edilen alanları alan istekliler Erzincanlı olup yine burada ikamet eden vatandaşlarımızdır. Erzincan Belediyesi ise 10 adet parseli Haziran ayı içerisinde açık ihale yoluyla alt kiracılara kiralayacaktır.

Alt  kiracılar  kiraladıkları  bu  alan  karşılığında  tahsis  sahibi  kuruma  aylık kira bedeli ödeyeceklerdir. Diğer taraftan Toplu Sera Bölgesi yapılması amacıyla Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesine tahsis edilen bu alanlarda yapılması zorunlu olan su  ve  kanalizasyon  alt  yapısı,  sondaj,  trafo,  tır  parkı,  kantar,  idari  bina  ve  sera parselleri arasındaki ulaşım yolları gibi zorunlu / ortak işler her kurum tarafından kendi bölgesinde yapılacak olup, yapılan bu harcama karşısında oluşacak tutarlar alt kiracılardan kiraladıkları alan büyüklüğüne oranlamak suretiyle ayrıca tahsil edilecektir.

Bunun dışında alt kiracılar tarafından kiralanan bu yerlerde yapılacak üst yapılar (sera inşaatı) ise alt kiracıların kendileri tarafından yapılacaktır.  Bu doğrultuda alt kiracılar Haziran ayında IPARD III kapsamında çağrı ilanına çıkacak olan TKDK hibe programı  başta  olmak  üzere  Tarım  ve  Orman  Bakanlığımızın  veya  diğer  kamu kurumlarının hibe programlarına başvuru yapabileceği gibi kendi imkânlarıyla da sera yapabilecektir. Bu itibarla alt kiracılar tamamen kendi istekleri ve yapacakları piyasa  araştırmaları  doğrultusunda  istediği  yerden  ve  istediği  firmadan  sera inşaatını yapmakta serbest olup buradaki temel görev alt kiracılara aittir. Dolayısıyla üst  yapı  olan  sera  inşaatı  konusunda  Erzincan  Valiliğimiz  başta  olmak  üzere Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi veya herhangi bir kamu kuruluşunun görevi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Özetle  yukarıda da  detaylıca  ifade  edildiği  üzere  Erzincan  Toplu  Sera  Bölgesi

Projesinde temel amacımız Erzincan ilinin tarımsal ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak ve bu yol ile ilimizi bulunduğu bölgenin sera üssü yapmaktır.

Bu amaçla süreçleri yukarıda detaylıca anlatılan aşamalar sonrasından Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesine yaklaşık 504 dekar alan tahsis edilmiş ve Toplu Sera Bölgesi için zorunlu olarak ayrılması gereken su ve kanalizasyon alt yapısı, sondaj, trafo, tır parkı, kantar, idari bina ve sera parselleri arasındaki ulaşım yolları düşüldükten sonra yaklaşık 350 dekarlık yeni sera alanları oluşturulmuş olacaktır. 600 dekarlık mevcut sera varlığımız göz önüne alındığında ilimizin sera varlığı tek kalemde %50’den fazla artarak 950 dekara çıkacaktır.

Oluşturmayı planladığımız 350 dekarlık bu sera alanında yılın 10 ayı tarımsal üretim faaliyeti yapılacak olup ilk ürün olarak yılda yaklaşık 8.500 ton domates ve ikinci ürün olarak ise yılda yaklaşık 2.000.000 adet marul hasadı yapılacaktır. Bu itibarla yaklaşık 700 kişiye ilave istihdam sağlanacak ayrıca ilimiz ekonomisinde 200-250 milyon TL’lik parasal döngü oluşturulacaktır.

İlimizde Ekşisu bölgesinde yeni faaliyete geçen jeotermal sera, Valiliğimizce jeofizik etüd çalışmalarına başlanan Jeotermal Sera TDİ OSB ve yeni oluşturulacak 350 dekarlık bu Toplu Sera Bölgesi çalışmaları birlikte düşünüldüğünde ilimiz bölgesel sera üssü olacak ve yakın gelecekte çevre illerimizin sebze ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ilimizden yurt dışına tarımsal ihracatın önü de açılmış olacaktır.

Sadece ve sadece tarımsal kalkınmayı, üretimi ve insanlarımızın istihdamını amaçlayan bu önemli projenin ilk aşamasından bu yana yapılan bütün iş ve işlemler Kamu Hukuku gereği kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmış olup, bundan sonraki süreçlerde de yapılacak olan iş ve işlemlerde aynı şekilde hassasiyet gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Ozan Emre ALBAYRAK