İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünün “Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi” projesi kapsamında “Kent Vizyon Panelleri-Erzincan” adıyla bir panel düzenlendi.

Kentteki bir otelin salonunda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, projenin amacı hakkında şöyle konuştu:

“Nüfus artış oranının giderek yoğunlaştığı kent hayatında, gençlerin kentte nasıl konumlandırıldığı ve kentteki diğer aktörlerle olan diyaloğunun boyutları önem taşımaktadır. Kent diplomasisi, gençlerin kentsel aktörlerle olan diyaloğuna birkaç yeni eğilim sunar. Bu bağlamda, kent diplomasisinin kapsamı özellikle küçük kentlerde genellikle gençlik, spor veya kültürel alışveriş ve etkinliklerle bağlantılı olarak gerçekleşir ve toplantılardan iş birliğine kadar pek çok şekilde topluluk oluşturma girişimlerini teşvik eder. Bu doğrultuda proje, kent diplomasisinin gençlerin kent hayatına katılımı üzerindeki rolünü kentteki gençlerin ve diğer aktörlerin görüş ve önerileriyle birlikte değerlendirmeyi öneren bir platformun hayata geçirilmesini amaçlar. Platformun, gençlere kent diplomasisi hakkında bilgi vermesi, bu konuda gençler ve kentsel aktörler arasında farkındalık oluşturması, kent kültürünü geliştirmesi ve kent imajını güçlendirmesi beklenir.”

Akkaya, projenin katkılarını da şöyle sıraladı:

“Gençler için: Gençlerde kent diplomasisi hakkında farkındalık oluşturulması ve gençlerin bu konuda bilgilendirilmesi. Gençlerde kent kültürünün geliştirilmesi, desteklenmesi ve gençlerin kente aidiyet duygularının güçlendirilmesi. Gençlerin çeşitli yönetim düzeylerindeki karar vericilerle bir araya getirilmesi. Kentteki yerli ve yabancı gençlerin kentteki sosyal uyumlarını artırmaya yönelik duygu ve düşüncelerinin karşılıklı paylaşılmasına olanak tanınması.

Gençlerin kent hayatında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik alternatif görüşlerin tartışılması. Kent için: Kent değerlerinin öne çıkarılması yoluyla kent görünürlüğünün ve imajının artırılması. Kentin diplomatik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çıktıların üretilmesi. Kentteki diğer aktörler için: Kentsel aktörler arasında eş güdüm sağlanması. Kentteki aktörlerin kentliler ve kent toplulukları ile bütünleşmesinin sağlanması. Kent yönetiminin (belediyelerin) uluslararası alanda (kardeş kent gibi) yeni iş birlikleri edinmesinin kolaylaştırılması.”

Akkaya’nın açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesinden Dr. Nisa Erdem’im Moderatörlüğünü yaptığı panelde; İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Hamza Ateş ve Doç. Dr. Sezai Öztop ile Karadeniz Teknik Üniversitesinden Suna Ersavaş Kavanoz, gençlere kent diplomasisini anlatarak gelen soruları cevaplandırdılar.

Kaynak: iha