Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen 12. Olağan Genel Kurulu,    21-22-23 Aralık tarihlerinde yapıldı. Genel Kurul’da yapılan seçimlerde sendikanın yeni yönetimi belirlendi. Eğitim Sen 12. Dönem Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Irmak, Zülküf Güneş, Ramazan Gürbüz, İzzet İldeş, Simge Yardım, Özlem Tolu ve Evrim Gülez’den oluştu.

Genel Kurul’a, KESK’e bağlı sendika temsilcilerinin yanı sıra Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi ve Avrupa’dan çeşitli sendikaların temsilcileri katıldı.

12. Olağan Genel Kurul’da, Genel Sekreter İkram Atabay’ın çalışma raporu, Genel Mali Sekreter Ahmet Karagöz’ün mali rapor, Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Şirin Bulğa’nın Denetleme Kurulu raporu, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Hikmet Korkmaz’ın Disiplin Kurulu raporu hakkında yaptığı değerlendirmenin ardından delege konuşmaları yapıldı ve Genel Kurul’a sunulan önergeler oylandı.

Genel Kurul’un üçüncü gününde yapılan seçimlerde Eğitim Sen Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek adayları ile Üst Kurul delege ve KESK Genel Meclis adayları belirlendi.

Eğitim Sen Genel Başkanlığına seçilen Kemal ırmak 1966 Erzincan Üzümlü (Cimin) doğumlu. Erzincan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeni olan Irmak, 1994 yılından bu yana aktif olarak sendikacılık faaliyetlerinde bulunuyor.