AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Müzeler Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Karaman: "Ülkemizde, kültür mirasımızın korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla 1982 yılından itibaren her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftası kutlanmaktadır.

Toplumsal eğitim veren, kültür merkezleri konumuna sahip olan müzeler; toplama, belgeleme, korumanın yanı sıra sergileme işleviyle de kültürel ve bilimsel öneme sahip kuruluşlardır. Uygarlık tarihine ışık tutarak, medeniyetler hakkında bilgi edinmemizi sağlayan müzeler, kültür ve sanat birikimlerini de günümüze taşımaktadır. Aynı zamanda tarihi bilgilerin ortaya çıkarılıp, geçmişin doğru yorumlanmasına vesile olmakta, farklı toplumların ve kültürlerin birbirlerini tanımalarını, bireylerde tarih ve kültür bilincinin oluşmasını sağlamaktadır.

Müzelerde, tarihimizin her dönemine şahitlik etmiş eserlere rastlamak mümkündür.

Köklü bir tarihe sahip, çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim şehrimiz Erzincan'da açılan yeni müzemizde bu yolda tarihe ışık olmuştur.

Müzemizde Arkeolojik eserler arasında; pişmiş toprak, madeni eserler, sikkeler, koyun heykelleri, koç heykelleri ve mermerler bulunmaktadır. Etnografik eserleri arasında ise şehrin yöresel giysileri, halı, kilim örnekleri, ateşli silahlar sergilenmektedir.

Müzelerimizdeki eşsiz eserlerin korunması, onarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bizlerin en büyük görevidir. Müzelerimiz, aynı zamanda bir eğitim merkezi olup, özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı aydınlatmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan başta müze çalışanları, olmak üzere tüm vatandaşlarımızın “Müzeler Haftası'nı” kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Editör: Semih PEKER