Araştırma üniversitesi adayı Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 25 program akredite oldu, 3 program da bu hedefe odaklandı.

Araştırma Üniversitesi kulvarında yer almak için kalite odaklı çalışmalarını yoğunlaştıran ve bu doğrultuda mevcut potansiyelini harekete geçiren Ondokuz Mayıs Üniversitesinde toplamda 25 program akreditasyon sürecini başarıyla tamamlarken 3 program için akreditasyon süreci devam ediyor. Türkiye’nin köklü ve önemli üniversitelerinden biri olarak kalite standartlarına ulaşmak için uzun soluklu revizyona gidip bu kapsamda dikkat çekici bir aşama kaydeden OMÜ’de temel hedef, kalite güvencesini ve verimliliği sürdürülebilir ve kalıcı hâle getirmek.

Rektör Ünal: “OMÜ, girişimci ve yenilikçi yüzü ile AR-GE potansiyelini göstermeye başladı”

OMÜ’nün kalite odaklı çalışmalarından sonuç alındığına ve bunun ilgili kurullar tarafından belgelendirildiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Hepimizin bildiği üzere akreditasyon ve kalite süreci, hiç bitmeyen bir yolculuk ve dinamik bir yapıya sahip. Üniversitemiz de kalite odaklı ve araştırma geliştirme öncelikli çalışmalarında çok önemli mesafeler aldı. Zira performans göstergeleri de bu gelişimi ve ilerlemeyi teyit ediyor. Kısacası OMÜ, girişimci ve yenilikçi yüzü ile AR-GE potansiyelini göstermeye başladı. Temel hedefimiz, tüm birimlerde beklenen standartları yakalayarak eğitim-öğretimin niteliğini en üst noktaya taşımak. Bu noktada gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“OMÜ mezunu olmakla övünç duyan, yetkin ve nitelikli bireyler yetiştirmek, öncelikli amaçlarımız arasında”

OMÜ’deki eğitim faaliyetlerinin kalitesinin tescillenmesi adına akreditasyon ve kalite süreçlerini fazlasıyla önemsediklerini ve benimsediklerini vurgulayan Rektör Ünal, devamında şunları söyledi:

“Günümüzde bilgi, teknoloji, dijitalizasyon ve iletişimde yaşanan yeni ve hızlı gelişmeler yükseköğretimdeki rekabeti ve yarışı da hızlandırdı. OMÜ olarak bu yarışın gerisinde kalmamak için rekabet gücümüzü ve direncimizi diri tutmak zorundayız. Küreselleşmiş bir dünyada her alanda olduğu gibi yükseköğretimde de kalite standartlarını yakalamak ve bunları istikrarlı bir biçimde korumak kaçınılmaz oldu. Dolayısıyla OMÜ’deki eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalite çıtasını belli bir standardın üzerine çıkararak OMÜ mezunu olmakla övünç duyan, yetkin ve nitelikli bireyler yetiştirmek, öncelikli amaçlarımız arasında. Söz konusu programlarımızın yetkili dernek ve kurullarca akredite edilmesi, sunulan eğitim ve hizmetin kalitesinin onaylanması anlamına geliyor. Bu bağlamda Üniversitemizin daha iyiye gitmesi ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için çalışan, gayret eden ve fedakârlık gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varlar.”

Akredite olan lisans programlar

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: 8 (Arkeoloji, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı).

Fen Fakültesi: 6 (Biyoloji, Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji, Genetik).

Eğitim Fakültesi: 4 (İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık).

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 2 (Hemşirelik, Besleme ve Diyetetik).

Tıp Fakültesi: 1 (Tıp-İngilizce).

Diş Hekimliği Fakültesi: 1 (Diş Hekimliği).

Veteriner Fakültesi: 1 (Veteriner Hekimliği).

Akredite edilen birimler

Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi: 2

Başvuru ve değerlendirme süreci devam lisans programlar

İlahiyat Fakültesi: 1 (İlahiyat).

Turizm Fakültesi: 1 (Turizm İşletmeciliği).

Tıp Fakültesi: 1 (Tıp).

OMÜ’deki lisans programları ve birimlerin akreditasyon sürecini ve izlemini yapan dernekler: Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD), Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK), Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK), Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA), Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK ).

Kaynak: iha