Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde Açılacak Olan Meslek Yüksekokulu Öğretim Planlaması için Çalışmalar Başlatıldı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde öğretime açılması planlanan OSB Meslek Yüksekokulu ile ilgili Erzincan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz ILGIN organize sanayi bölgesindeki firmaları ziyaret ederek konu ile ilgili çalışmalar hakkında firma yetkililerine bilgi verip fikir alış verişinde bulundu.

Doç. Dr. Fatih Yavuz ILGIN öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimin, iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesini, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesini, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanmasını, üniversite ile özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin sağlanması için önemli olduğunu vurgulayarak, organize sanayi bölgesindeki sanayicilerin beklentilerine uygun nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi imkanı sunacağını belirti.

Editör: Semih PEKER