14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Melletvekilliği Genel Seçimlerinden önceki 10 günü kapsayan seçim ve propaganda yasakları bugünden itibaren başladı.

Bu kapsamda yazılı sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayın lehinde veya aleyhinde veya seçmenlerin oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak.

Bu sürenin dışında yurt içinde yapılacak kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlarda tarafsızlık, gerçeklik, ve doğruluk ilkelerine uyulması gerekecek.

Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak.

Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, kişi sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması gerekecek.

Editör: Semih PEKER