Yardımlaşma duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak amacı ile her yıl Mayıs ayının ikinci haftası Ülkemizde ve ilimizde “Vakıflar Haftası” olarak kutlanıyor.  Vakıflar haftasının amacı toplumumuzda var olan vakıf sevgisini ve karşılıksız yardım etmek üzerine kurulu olan vakıf şuurunu canlı tutmaktır.

Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan vakıflar, toplumsal ilişkilerin güçlenmesine, refahın ve zenginliğin adil bir biçimde paylaşılmasına imkân sağlamakta, Devletin üzerine düşen sorumlulukları paylaşarak sosyal devlet anlayışın gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bilindiği üzere; bizim inancımız da, örf ve adetlerimiz de yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı emretmektedir. Ülkemizin tarihi açısından baktığımızda önemli bir geçmişe sahip olan vakıflar, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta büyük bir rol oynamış; dini, hukuki ve sosyal müesseseler olarak öne çıkmıştır. Hatta Selçuklu ve Osmanlı Vakıf medeniyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda Vakıflar;  geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması açısından önemli görevler yüklenmiş tarihi çok eskilere dayanan ecdat kurumlarıdır.

Kurumsallaşmış bir yardım anlayışının temsilcisi olan vakıflar, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürümüzün önemli bir değeri olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Milletimizin yardımseverlik, birlik ve dayanışma gibi değerlerini yaşama geçiren vakıflar, birlikteliğimizin güçlenmesini sağlamakta, yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızı yönlendirerek, amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Ajans Erzincan olarak, insanlarda yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla kurulan vakıfların hizmetlerinin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor ve Vakıflar Haftası'nı kutluyoruz.

Editör: Semih PEKER