Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Kültürevi’nde”1.Dünya Savaşı’nda Erzincan ve Kurtuluşu” konusunda konuşan Prof. Dr. Erdem YAVUZ “1.Dünya Savaşı’nda Rusya ile karşı karşıya gelen Osmanlı Devleti, ordunun uğradığı Sarıkamış felaketinden sonra doğudaki işgallere karşı bir şey yapamaz hale gelmişti. Bu işgallere öncülük etme ve gönüllü kuvvetler olarak yardım şeklinde başlayan Ermeni faaliyetleri, bununla kalmamış Türk ve Müslüman halkı katliama tabi tutarak, kalanları da saldıkları korku ve dehşetle yerlerinden ederek, bölgedeki ermeni varlığını üstün hale getirecek bir sonuca doğru hızla ilerlemekteyken bu gidişin önünü alabilmek için devlet tedbirle gitmişti. Dâhiliye Nazırı Talat Paşa durumun nezaketi karşısında geçici bir kanun çıkmadan ve Meclis-i Vükela kararı olmadan bütün sorumluluğu üzerine alarak Ermeni Tehciri’ni başlattı “ diyerek 1.Dünya Savaşı başlangıcına işaret etti.

Prof. Dr. Erdem Yavuz, “Osmanlı devletinin içine düştüğü zaaflar ve özellikle Fransız İhtilali sonunda yayılan fikirlerin etkisiyle Balkanların ayrı ayrı milletler ve devletler olarak Osmanlı Devletinden kopması doğuda Ermenileri de hareket geçiren en önemli sebeplerden biri olmuştur. Ermeni olaylarının yoğunlaştığı alanların en başında gelen yerlerden biri de Erzincan idi” diyerek Ermenilerin Erzincan da yaptıkları zulüm ve katliamları slaytlar eşliğinde anlattı.

Erzincan’ın Ruslar tarafından işgaline de değinen Prof. Dr. Erdem Yavuz “13 Şubat 1918 tarihi itibariyle Erzincan düşmandan temizlenmiş, kurtulmuştu. Milli Mücadele’yi yürütme vasıtalarının başında gelen ve Redd-i İlhak veya cemiyetleri adını alan teşkilatlanma Erzincan’da gerçekleşti” diyerek Erzincan’daki Kurtuluş mücadelesini anlattı. Prof. Dr. Erdem Yavuz’un konuşmasını çok sayıda akademisyen ve vatandaş takip etti. Prof. Dr. Erdem Yavuz’a programın sonunda Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından hazırlanan teşekkür belgesi takdim edildi.